ติดต่อเรา

บริษัท ร็อคส์ พีซี จำกัด

อาคารสิริภิญโญ เลขที่ 475 ห้องเลขที่ 1701-1702 ชั้นที่ 17 ถนน ศรีอยุธยา เเขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10400

02-108-9880

จันทร์-ศุกร์ 10:00-18:00

contact@rocks.co.th
วางบิล/ส่งใบแจ้งหนี้:

AP_Accounting@rocks.co.th, all.procurement@rocks.co.th

วางบิลค่าเช่าค่าบริการ:

rental@rocks.co.th

ติดตามการชำระเงิน:

payment@rocks.co.th