ติดต่อเรา

บริษัท ร็อคส์ พีซี จำกัด

อาคารสิริภิญโญ เลขที่ 475 ห้องเลขที่ 1701-1702 ชั้นที่ 17 ถนน ศรีอยุธยา เเขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10400

02-108-9880

จันทร์-ศุกร์ 10:00-18:00

[email protected]
วางบิล/ส่งใบแจ้งหนี้:

[email protected], [email protected]

วางบิลค่าเช่าค่าบริการ:

[email protected]

ติดตามการชำระเงิน:

[email protected]